ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора
ПП «ЛАРАДЕНТ»
Захожа Л.Ф.

від 14 грудня 2022 р. №07/22-П/ТМ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА
про надання медичних стоматологічних послуг

Приватне підприємство «ЛАРАДЕНТ», в особі Директора Захожої Лариси Феліксівни що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Виконавець»), та будь-яка Фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних стоматологічних послуг (надалі іменується «Пацієнт» або «Замовник»), разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене.

Детальніше...
Дата публікації: 14.12.2022
Не копируйте текст!